Home / sex dating in luxemburg wisconsin / Blind dating kina vincent

Blind dating kina vincent

kortform) 83.20bikrone -a/-en 81.24bilavgift 62.10bilde (før bilde [billede]) 81.22bilde- el. birkebeinar 83.18birkebeiner 83.17Bisag (dansk) 66.40bissauguineaner/-ar 99.18bissauguineansk 99.18bistand (kan tas inn i nyno. bjørk -a/-en 81.25Bjørgvin 63.15bjørkefink 83.16Bjørkmyr(a) 99.24Bjørn Stallare 63.15bjørnebrodd 76.8bjørnebær 76.8bjørnekam 76.8bjørnekjeks 76.8bjørnemose 76.8bjørnerot 76.8bjørneskjegg 76.8bl.a. 96.23-blad (genus i plantenamn) 82.20 83.22blad, fl. bruddsikring 84.27brottsjø (eneform i bokmål) 84.28brottskare (eneform i bokmål) 84.28brottskavl (eneform i bokmål) 84.28brottsmann (eneform i bokmål) 84.28brottspenning el. utferda 62.11dau (slapp, uten livlighet) 81.22dau ([dautt] i nøytrum utgår) 81.26daubakt bm. polish (før: polish) 95.30pollett (før polett) 81.12polonium 62.6Polydeukes 62.18Polydevkes 62.18polyetylen 67.15polygon -en 84.15Polyhymnia 63.19polyten 67.15polyvinyl -en el. 01.17Republikken Kongo (som før) 01.17Republikken Sri Lanka 82.13res el. rimtusse (før rimturse) 84.14Ringhorn (frarådd oljefeltnavn) 99.25Ringhorne (tilrådd oljfeltnavn) 99.25Ringsakerkvartsittleddet 87.19-ris (genus i plantenamn) 82.20 83.22Rise (tilrådt oljefeltnamn) 84.45rite el. fosserenn 87.18riyal (mynt) 79.10-rn- i plantenamn som tjørngras, bjørnebrodd 76.8rodanid 67.15 86.16rodanin 86.16rode og rote (jamstilte former) 65.7rodinat 86.16rodinol 86.16rododendron (ikkje rho-) 74.5Rodópi (nygresk, før Rodope) 01.15, 98.25Rodos 63.20rokke -a v. scene 00.12Seneca 63.20Senegal Republikken Senegal 95.24Senjaryggen 87.19senka 67.12senking 67.12seno- el. sentralafrikanar 83.18sentralafrikaner 85.13sentralbordbetjent 82.26sentralborddame kjønnsnøytral nemning 82.26sentralbordoperatør 82.26sentrum 81.22sentrum, sentrumet el. script (før: script) 95.31skritta -a 82.16skrivepro(s)jektør 68.13skrivepro(s)jektør (går ut) 80.10skriveprojektor 68.13skriverkar el. skuldmann) 84.21skulestyrar 76.22skulle - har skulla (før skul(l)e - har skul(l)a 87.15skup el. sponsorere 82.13sponsor 76.8sponsorere 76.8spora (kløyvd infinitiv) 82.15-spora el. spørrer 65.7spørje, spurde [spurte] 86.21spørrer (bm., før spørrer el. 95.24Sri Lanka Republikken Sri Lanka 95.24srilankar (før lankar el. -en (nyno.) 81.29stamme [stame] (før stamme) 84.23stand -en (nyno.; før -en el. standpunkttagen (bm.,før unormert) 95.47standsmessig (godteke i nyno.) 86.24stankelbein [-ben] -en el. stilbrudd 84.28still -et 84.18still/stille 65.15stillbar adjektiv (kan tas inn i nyno. stillingtagen (bm., før stillingtaken) 95.47stilliss el. stillits -en (fugl) 81.12stilte 62.11stilte 62.11stimulus, -en, stimuli/stimulusar, stimuliane/stimulusane (nyno.) 95.35stimulus, -en, stimuli/stimuluser, stimuliene/stimulusene (bm.) 95.35stipend, fl. stoden (kan tas inn i bokmålsordlister) 99.21stods el. ordl.) 95.52belast(n)ing (nyno., før -ning) 86.17-18Belgia Kongeriket Belgia 95.20belgier 70.12belgisk kjempekanin 70.13belizar (før unormert) 85.13Belize Belize 95.20beltekjøretøy 66.27belyse (godteke i nyno. i fagspråk) 86.24bemanne -a (godteke i nyno.) 85.17bemerke til 63.9ben el. Benedikt) 01.17Benedictus, Benedikt av Nursia 63.15benediktin(ar)likør 87.16benediktin(ar)munk 87.16Benin Republikken Benin 95.20beninar (før unormert) 85.13benk! bevarte 86.19bevis (godteke i nyno.) 84.22bevis(e)leg [-lig] (godteke i nyno.) 85.17bevise (godteke i nyno.) 84.22beviskjede -n 84.25Beyer, Absalon Pedersson 63.15Bhutan Kongeriket Bhutan 95.20bhutanar (før unormert) 85.13bidé (før bidet) 84.19bidra (obl. bildebånd 84.27bilete/bilet 71.8billed- 81.22billedband el. billedbånd 84.27billedlig 82.20bilradio 69.10bilradiotelefon 69.10biltelefon 69.10binapakryl 82.14binders 85.12bindestrek 95.40Bindestrek i geografiske namn 68.8Bindestrek - sjå sak 37.2 i fagnemndreferatet frå 15.-Bindestrek - stor/liten forbokstav 66.22 84.29Bindt (dansk, forbindelse) 66.44binom, fl. -/-er (før -) 84.29birgittin(ar)orden 87.16Biri-kalkstein/birikalkstein 66.22birk -er (som før) 84.25Birka 63.15birkebein el. bitar - bitene/bitane 95.27biuret 67.14Bivrost 63.15bjekso -en (før unormert) 86.13bjerk el. datamaskin) 84.13-datter, -dotter 63.16datum 81.19-20datum = gitt el. placebo 00.12plakk -en (metallplate, hudflekk) 82.13plakk -et (tannbelegg) 82.13plan 67.11planløysing 67.11plantenamn, fleirtal 84.25Plassering av ord mellom 'å' og infinitiven 95.51plassopptak 66.31plastgeråd 64.24Plataiai 63.19platina 62.6Platon 63.19Plautus 63.19playback -en 82.13plekter 81.18plenum 81.20-21pleuritt/plevritt 71.15plimsollar (før plimsoller) 87.16Plinius 63.19plot(t), plot(t)et (handling, intrige, før: plot) 00.13pludder 81.16pluskvamperfektum 81.20-21Pluss regnskap (navnediplomvinner) 98.43Plutark 63.19Pluton 63.19plutonium 62.6Plutos 63.19pløgsel -a/-en 81.24PM (kjønn) 69.4Polen Republikken Polen 95.24polisj el. prøveflyge 83.20prøvene (som) eg fekk tilsende/tilsendt 99.22prøvet 81.26prøyssardisiplin 87.16prøyssarkonge 87.16Psammetik 63.20pseudo-/psevdo- 71.15psi (gresk bokstav) 68.4psykedelisk 69.4Ptah 63.20Ptolemaios 63.20ptroe -a/-et 82.24public relations 63.11publikum 81.22publikum -(m)et 63.5pudder 81.16puertorican(ar) el. reip (bm., før reip [rep]) 95.47repellent 64.24repos -et 83.15Republikken Hellas 82.13Republikken Hviterussland/Kviterussland (bm.), Republikken Kviterussland (nn.) (før: Republikken Belarus; gjelder det offisielle navnet, kortformene Hviterussland og Kviterussland som før, jf. ressurs (før ressurs) 84.20retningslinjer i uttalespørsmål 01.19, 01.59retthaversk (godteke i nyno.) 85.18rettshjelpsinstans 95.37reumatisme/revmatisme ( avledn.) 71.15revmatisk 62.14revmatisme 62.14rhenium 62.6rhesusnegativ (før uklar normering i bm., ingen endring i nyno.) 95.43rhinoragi (neseblødning; før unormert) 87.15rhinoré (utskilling av slim fra nesa) 87.15rho (gresk bokstav) 68.4rhodesiar/rhodesier (utgår) 80.11rhodium 86.16rhodium 62.6ribbein (godteke i nyno.) 85.18Richard, se kiev dating ekteskap byrå 63.20riding (ikkje -ning) 86.18Rikard (engelske konger) 63.20riksakten (1815) 63.20riksdag 63.20Riksdagen (da., fi., sv.) 63.20riksforsamlinga (på Eidsvoll) 63.20riksveg (forkortingen er rv.; før: -) 00.13riktignok riktig nok, riktignok 79.12Rimfakse 63.20rimtuss el. scenari- 00.12sende: det vart sendt/sende mange skip (før sendt) 91.23sende: mange skip vart sende 91.23sene el. sensitivisere 95.35 senter 81.17-18 81.22senter/sentrum 62.13senter - sentrum 62.12Senterpartiet 62.12Senterpartiet (før Bondepartiet) 63.20sentralafrikan el. kortform) 83.20skogstjerne -a/-en 81.24-skole (diverse sms.) 67.13skole/skule 76.16skonnert (før skonnert [skonner]) 81.23skopin 67.15skopolamin 67.15skotsk høglandsfe 70.13skotskganing 62.11skr 81.32skrall -et vsa. skrei[d], har skredet 83.20skrift (nyno.) 71.10skriftpro(s)jektør 68.13skriftprojektør (går ut) 80.10skriftprosjektør el. skriding (bm., før skriding) 91.20skrimsel 81.14skripe -a/-et/-te (kjæle, forkjæle) 82.24skript el. spryt -et 77.11språklyd 74.5språklyd -en; -/-er, -ene (som før) 84.24spuriøs (uekte; før: bokmål spurius, unormert i nynorsk) 95.35spøken adj. spøkri 82.18spør (bm., presens og imperativ (ikke spør(r)) 62.5spør (bm., presens og imperativ av spørre) 62.5spørger vsa. skvåsj (i alle betydninger, før squash) 95.31 squash -en 84.16Sri Lanka Den demokratiske sosialistiske republikk Sri Lanka el. standen, stender, stendene (samfunnsklasse) 80.11stand-in -en 84.18standardmink 70.13standardnamn for plantevernmiddel 82.14standpunkttaken el. -kol(s)-/-kull(s)-) 95.38-stelling/-stilling i nyno. 83.26stemd [stemt] 83.25 stemme 83.25stemmeband el. stigme 74.5stigma -et 83.15stigme -t 83.16stikke opp bøtingsrigg 62.10stilbrott el. stira 86.20Stive (dansk: stivelsesstof) 66.44Stjerne (tilrådt oljefeltnamn) 85.33stjernekrigs- (før: unormert) 95.38stode, stoda el. striaghte 95.31streite - streita - streita (nynorsk) 95.31streite - streita/streitet - streita/streitet (bokmål) 95.31strekke, strakte/strekte/strakk, strakt/strekt/strukket 85.15strekning -a (før -a el. -n (før ape -n) 77.10Apis 63.15apné 74.4apneisk (adj. armbrudd 84.27Armenia Republikken Armenia 95.20aromat -en el. ær 77.11arsen 62.6arsen 62.6Artemis 63.15artiskokk/artisjokk 69.4arubisk (til Aruba) 91.14arvbåren 81.28asen 81.15Aserbajdsjan (som før) 95.44Aserbajdsjan Republikken Aserbajdsjan 95.20asfalt 67.14Ask 63.15Askeladd (godkjent oljefeltnamn) 82.37askenas -en, -er/-ar, -ene/-ane (bm. unorm.) 91.17askenasi -en, askenasim, askenasimene/-ane 91.17Asklepios 63.15askorbinsyre 67.14asp el. saltbrudd 84.28saltete 62.11saltete 62.11saltvassfisk 85.16salvadoran el. salvadoranar (før unorm.) 85.14salvadoraner 83.17salvie -n (før -a) 85.16-sam i nynorsk (-semd einaste avleiing) 98.27samansetjing 86.18samansetnad 86.17-18samansetning 86.17-18samansette konjunksjonar 65.14Samansette historiske namn skal ikkje ha bindestrek 62.6samarium 62.6samband (eneform i bokmål) 84.27sambandsbrør, se starte en dating nettsted virksomhet 63.16Sambandsrepublikken Brasil/Forbundsrepublikken Brasil 82.13sambo el. samlebånd 84.27Samleren (navnediplomvinner) 01.21Sammarknaden 63.16sammenbrott el. sammenbrudd 84.28Sammensatte egennavn med egennavn i forleddet 95.41Sammensetninger med -bok- som midtledd (nullbinding) 95.37Sammensetninger med grammatiske hankjønnsord som slutter på -tiv 95.36Sammensetninger med -hjelp- som midtledd (nullbinding) 95.37 Sammensetningsfugen 95.36-40Sammensetningsfugen 91.18sammenskriving av flerleddede uttrykk, generelt vedtak 95.40sammenskriving/særskriving 95.40sammensunket 83.22Samos 63.20Samothráki (nygresk, før Samotraki) 01.15, 98.25sample/sampel 68.14Samrå (navnediplomvinner) 01.21samrå (obl. enkle/sammensatte verb 81.27samsvarbøying av perfektum partisipp 81.30 82.20samsvarbøying av uekte partisipp 82.19samsvarbøying i nynorsk 65.14 66.29 67.13 86.22Samsvarbøying i perfektum partisipp etter 'få' (nynorsk) 99.22samtaleavgift 62.10samtykke -t (før samtykkje -t) 82.18samtykke-vedtak 71.12Samveldet av uavhengige stater/statar (forkort. samvær(e) -et 80.11San Marino Republikken San Marino 95.24sankthelener/-ar 99.20sankthelensk 99.20sanktkitter/-ar 99.20sanktlusianer/-ar el. scones -en, scones, scon(es)ene/-ane 91.17scoop el. skript (før script) 95.31 script -en 84.18scriptgirl 66.31Scævola 63.20se(e)s - har se(e)s el. unorm.) 91.18sefardi -en, sefardim, sefardimene/-ane 91.18se-firma 00.15seg - uttale 65.13segle el. 86.21seie sagt sagd sagde 86.22seie sagt [sagt sagte] 86.22seif el. til apné, før: unormert) 95.28apogé 82.16apogeum 81.21apogeum 82.17Apollon 63.15Apostata, se Julian den frafalne 63.18apostrof 66.21Apostrof ved genitiv (etter -s, -x og -z) 92.22apparatleie 62.10appendiks (blindtarm) 74.4appendisitt (blindtarmsbetennelse) 87.14araberhest 70.12aragoner/aragonar (peron fra Aragón; før: uklar normering) 01.16araknoidal (som gjelder spindelvev) 87.14araknoider/-ar (edderkoppdyr) 87.14araknolog (før arachnolog) 87.14araknologi (før arachnologi) 87.14araknologisk (før arachnologisk) 87.14arbeide -a/-et/-de 82.24Arbeiderpartiet 63.15arbeidsstilling 83.26arbetsprojektor 68.13arboretum 81.21Areopagosrådet 62.6Arepagosrådet 63.15Ares 63.15Aretusa 63.15Argentina Republikken Argentina 95.20argon 62.6argusøye (bm., bøyes som øye) 91.20Ariadne 63.15Aristides 63.15Aristides 62.4Aristofanes 63.15Aristoteles 63.15-arki, -/-er i 84.24Arkimedes 63.15arkivsøke 68.13arkivsøking 68.13armband el. osp -a/-en 81.25asparges -er (før -/-er) 84.24Assur 63.15Astarte 63.15astat 62.6astronom 65.14Astýpalea (nygresk, før Astipalea) 01.15, 98.25-at -et (i namn på kjem. Athen 63.15Atene 63.15ateneum 81.21 82.17atero- (i samb. Atlant(er)havet (nyno.) 82.12Atlant(er)havet (nyno.) 87.17atlant(er)havs- (nyno.) 87.17atlant(er)havsbåt (nyno.) 87.17Atlant(erhavs)pakta (før Atlantpakta) 87.17Atlant(erhavs)pakta el. Atlanterhavet (bm.) 82.12Atlanterhavspakta 62.6atom -et 86.14Atreus 62.17Atrevs 62.17atrium, atriet 83.23atriumhus 74.4atspre el. att frem 83.15atterlet -et (tilbakeblikk, lengt) 84.23attgitt/attgjeven 71.7Attika 63.15Attikí (nygresk, før Attika) 01.15, 98.25Attila 63.15au/av i gresk 62.19-au-/-ø- (preteritum bm.) 81.28audioped vsa. sambu (adj., bm.; før sambu, botanisk betyd.) 95.47samboer el. har settes (før: har se(e)s/setts) 95.44seboré (hudtalgutskilling; før seborré) 87.15sebu el. kortform) 83.20bedragersk (godteke i nyno.) 85.17befolkning -a (før -a el. bøye (bm.) 62.10 byfogd (før byfog(e)d) 83.19bygg (dobbeltkonsonant i 1917) 66.23-bygg (genus i plantenamn) 82.20bygg/bygning 69.4bygg -en el. Cortez, Fernando 63.16costa 'ribbein' (før: bokmål costa, nynorsk unormert) 95.28Costa Rica Republikken Costa Rica 95.20costaricaner 83.17Côte française des Somalis 68.4cover charge krål, kråle 84.20credo, -et, -/-er, -a/-ene (bm., før nullending i ubest. -et 86.15karbohydrat 67.15karboksin 82.14karboksylase 67.15karboksylsyre 67.15karbolineum -en el. 91.21kastiljaner/-ar (før også castillaner/-ar) 91.15kastiljansk (før også castillansk) 91.15kat (planten Catha edulis, før unormert) 91.17katalaner/-ar (før katalonier/-ar el. catalonsk) 91.15katalansk (språk) 74.5katalase 67.15kataloniar el. cataloniar 74.5katalonier/-ar (nå katalaner/-ar) 91.15katalonsk (nå katalansk) 91.15katalonsk el. keltar 63.18 64.14 83.18kelter 63.18 64.14 83.17Keltersjøen/Keltarsjøen (før unormert) 91.15kenning el. kornbånd 84.27kornea (hornhinne; før cornea) 85.12korneal (til kornea) 85.12kornell -en 76.8-kors (genus i plantenamn) 82.20 83.22 84.25korsband el. (kortord for laboratorium; før: lab eineform) 00.13lab laben (før ulike oppføringer i bestemt form) 91.17lade -a/-et/-adde 81.26Ladejarl 64.15-laden/-laten (bm., før -laten) 95.46 laft lag a el. lammesadel 84.24lamuter/-ar 97.22lamutisk 97.22landsens 84.28Landstinget 63.18langerhansk (til Langerhans, før unormert) 91.17langfota el. langføtt (før langføtt) 91.20langsvar(s)oppgave/langsvar(s)oppgave el. -oppgåve (før: unormert) 95.39langtekk(j)eleg (før langtekkjeleg [langtekkeleg]) 82.18langtfra langt (i)frå 79.12langtidsvarsel 81.15lantan (før lanthan) 69.4lanthan (69: lantan) 62.6Laokoon 63.18Laos Den demokratiske folkerepublikk Laos 95.22lapplender/-ar el. liding (bm., før liding) 91.20like -a/-et/-te (sy lik på) 82.24like fram/likefram 79.12likebeint [likebent] (før [likeben(e)t] 82.22likestelling el. Lukrets 63.18ludder 81.16Ludvig (franske konger) 63.18Luftangrep (navnediplomvinner) 99.34luftbåren 81.28luftning -a (før -a el. lurifas (før lurifas) 86.13Lusaka 65.6lusern(e) 71.6lutetium 62.6lutlag 63.9lutlag (pressemelding) 90.18lutz (sprang i kunstløp, før unormert) 95.42Luxemb(o)urg Storhertugdømmet Luxemb(o)urg 95.22luxemb(o)urgsk (det tredje offisielle språket i Luxembourg) 95.26Luxembo(u)rg 76.8luxembo(u)rgar/-er, luxembo(u)rgsk 76.8lycé 63.5 82.16lyceum 81.21 82.17lyd (= språklyd) -en; -/-er, -ene (som før) 84.24lyd -en; -er, -ene 84.24lydassistent 66.31lydband el. The Pennines) 91.16pensum 81.20 82.16penta- 86.38pentalom (frårådt) 86.38pentan 67.15peparrot i fl. pullert -en 83.24pulver 81.16punar 83.18-19Punjab (stat i India) 79.10punjabi (språk; 86: panjabi) 79.10punk el. -et 86.15 87.12Sulla, Lucius Cornelius 63.20sumerar 83.18sumpbever (nutria) 70.13sundaneser/-ar (før unormert) 91.16sundanesisk (før unormert) 91.16super-G (i alpinsport) 99.20superledende el. svor 81.23Sverige Kongeriket Sverige 95.24svesisme (før svecisme) 84.15svikt, -en (i ikke-maritim betydning, bm., før svikt, -en/-et) 95.47svimren adj. (før svor [svord]) 81.23svovel 62.6svovel 81.12-13 svovel -en el. sørafrikanar 82.16 83.18søraust/sørøst/sydøst (ikke sydaust) 81.27sørgje [syrgje] (nyno., bøyes som følgje) 95.48Sørishavet 81.27 83.22sørkorean el. sårføtt (før sårføtt) 91.20såsom så som 79.11 ano ang karbondatering speed dating nettsteder T | clarksville tn datingsidet (forkorting for time) 81.31 82.25t (ikkje th i greske historiske namn) 62.4t.d. 96.23T-bane 84.29T-forma 84.29T-skjorte 84.29ta selvmord (frarås) 99.21ta sitt eget liv (tilrås i stedet for 'ta selvmord') 99.21tab(b), tab(b)en, osv. Tesevs 63.20Tesevs 62.15Tesevs 62.18Tessalia 63.20Tessalonike 63.20Tessaloniki (før Tessalonike) 91.16testakten 63.20testament(s)- (før testament-) 85.13teste 62.12tet (før også tête) 84.20Tétouan (før Tetuan) 91.16tetraeder 83.25Tetzel, Johann 63.20teuton el. teutoner 63.20 64.14 83.17texel 70.13Thailand Kongeriket Thailand 95.25thailendar el. kortform) 83.20tilfeldig (-het, -vis) (før tilfeldig el. tretthetsbrudd 84.28trettien 63.12trettiett 63.12trettiårskrigen 63.21Triánda 01.14, 98.24triasisk (til trias, før unormert) 91.16tridjung 63.21Trientkonsilet (romersk-katolsk kirkemøte på 1500-talet) 01.19triglyf 67.4trikk (jf. (godteke i nyno.) 86.24tritt -et (godteke i nyno.) 85.18trives - har trivdes (før: har triv(e)s) 95.44trives - triv(e)s - trivdes (før: trivdes [treivs]) 95.44tro -a el. tru -a 79.10tro(s)-/tru(s)- 81.23troende 81.23trog el. trau 81.29Troja 63.21Troll (godkjent oljefeltnamn) 82.37Trollheimen 82.14trombo(cyto)pen 'blodplatemanglende'(før: unormert) 95.29 trompetstøt (eneform i bokmål) 84.28Trondheim - Nidaros 63.21trondheimitt (mineral) 74.5trondhjemitt (navn på bergart) (før: trondheimitt) 95.35tropenattstemperatur (før: unormert) 95.39tropikfugl 74.5troskapsbrott el. (bm.) 81.22trubbel 81.15trudom 81.23Trudvang 63.21Trudvang (tilrådt oljefeltnamn) 84.45true el. sambind.) 86.15-um, flertall av intetkjønnsord på -um 81.19-um/-umer (bm.) 81.19umenneskeleg [umenneskelig] 84.21-umer/-a (bm.) 81.19-un -et (i namn på kjem. kortform) 83.20underhald(n)ing (nyno., før -ning) 86.17-18Underhuset (i England/Storbritannia) 99.19underlydsfly 63.11underskudd/underskott 81.27undervassbåt 85.16undervis(n)ing (nyno., før -ning) 86.17-18undervisningsinspektør 76.22undren adj. undredes (preteritum) 84.27undst/underst 71.16UNESCO 63.21ungarer 83.17Ungarn Republikken Ungarn 95.25UNICEF 63.21unikum 81.21Unionen (EU) 95.26Unionen(fra borgerkrigen i USA) men unionsstyrkene/-styrkane 95.26universitetskandidat (tilrådd nemning for lågare grad i norsk høgare utdanning) 00.15unndra (obl. amerikaner/amerikanar (person fra USA) 01.17USA-amerikansk el. amerikansk (før: amerikaner/amerikanar, amerikansk) 01.17USA De forente stater el. også usbekistansk) 91.16Usbekistan (som før) 95.44Usbekistan Republikken Usbekistan 95.25ustø -tt, -/-e 80.11ut av (alltid i to ord) 95.43ut fra/frå (alltid i to ord) 95.43-ut i nynorsk 98.27ut og plukke blomster fagnemnda Ut-Trøndelag el. outrert (før outrert) 84.20utretning -a (= ærend; godteke i nyno.) 86.18utretning -a[-i] (godteke i nyno.) 86.24utru -/-tt, -/-e (nyno.) 81.22utru ubø, -/-e i fl. vandreutstilling 83.26vandrevet 83.21vandstof (dansk) 66.42vanhjulpen 83.21vankle (obl. videobånd 84.27vidsynt 65.11vidunder 81.16vie -a/-et/-dde/-gde 82.24viet 67.4Vietnam Den sosialistiske republikk Vietnam 95.25vietnamesar (før vietnam(es)ar) 85.15vietnamesar vsa. båndspiller 84.27bandstake (eneform i bokmål) 84.27bandstokk (eneform i bokmål) 84.27bandsystem el. går likt) 81.28be(de), partisipp bede/bedi/bedd/bedt 79.11be(i)nveges/be(i)nvegs/be(i)nveis (før: uklar normering) 95.45be- i nynorsk 98.27bearnés (før bearnaise) 84.19bebreide (-a/-et i pret.) 69.5bebuar (godteke i nyno.) 87.17bedra (obl. 91.21byråsjefstilling (før unormert) 95.39Bysants 63.15byte - byten - byte el. bærte (bølgje) 86.19bæsj 81.11bøds (bm., til by(de)s, før unormert) 91.20bøffel 70.13bøhering (før unormert) 91.17bøkkar (nyno., før bøkker) 91.22bølg! cooljazz (før: cool jazz) 95.40Copernicus, Nicolaus 63.15Córdoba (før Córdova) 91.14Cornelius 63.15Cortés, Hernán el. kanvas -en el- et 81.12Kan Kam (navnediplomvinner) 00,17kanteband el. Guangzhou) 01.16Kapanevs 62.17kapeting(ar) 63.18kapeting(er) 63.18kapetingar 83.18kapitel, -et (bm., før kapitél) 95.46Kapitol 63.18kaplaw 66.26Kapp Verde (staten) 76.8Kapp Verde Republikken Kapp Verde 95.22kappa (gresk bokstav) 68.4kappfly el. kortform) 83.20kappverdar (før unormert) 85.14kaprifolium 82.13kapronsyre 67.15kaps - kapsen - kaps/kapsar - kapsane (nynorsk) (før unormert) 95.30kaps - kapsen - kaps/kapser - kapsene (bokmål) (før unormert) 95.30kaptafol 82.14kaptan 82.14karakul 70.13karavan (underkjent av Kulturdepartementet) 95.31karbamid 67.15karbaryl 82.14karbazol 67.15karbazol -en 86.15karbid -en el. kurv -a/-en 81.25Korint 63.18korintar 83.18korion -en (ikke ch-) 75.5korjak 97.22korjakisk 97.22korjambe -n (før koriambe) 81.12korkje 62.12korkje 68.16korkje 62.12-korn (genus) 83.22kornband el. 86.21kålhue (utgår) 84.24kåpe -a/-en (ogå om del av ovn) 81.24 hvordan stoppe min datter fra dating en svart fyr er speed dating en god forretning L | Åpne spørsmål for dating nettstederl og L (forkortingar for liter) 84.29la - ladde 81.26lab(b), lab(b)en, osv. laggbånd (før laggband) 84.27laggeband el.laggebånd (før laggeband) 84.27Lagtinget 63.18laissez faire 95.41laissezfairepolitikk (før: laissez faire-politikk) 95.41lakk -en (før også -et) 84.14lakkere 62.12Lakonia 63.18lakonier/lakoniar (person fra Lakonia; før: lakon(i)er/lakon(i)ar) 01.18laktose 67.15lambda (gresk bokstav) 68.4lammesal el. som forkorting for licentiatus 66.17lichenin 67.15Lidenskab (dansk) 66.40Lidskjalv 63.18Liechtenstein Fyrstedømmet Liechtenstein 95.22liechtensteinar (før unormert) 85.14life skills livsdugelighet, livsdugleik 83.29Lige godt (navnediplomvinner) 99.34liggje på vippen 84.17ligurar 83.18liing el. lovbrudd 84.28lovbundet 83.21lovene er uskrivne/uskrive/uskrivi 86.23lovmessig (godteke i nyno.) 86.24lovsigemann/lovseiemann 63.18Lucretius el. luftvern(s)artilleri) 95.40Luggen (navnediplomvinner) 98.43lukke 63.5lukke opp 70.14lukking (nyno., før -(n)ing) 86.17-18Lukrets (romersk dikter; før: Lukrets el. Lucretius 63.18lunsje 62.12luoravetlaner/-ar 97.22luoravetlansk 97.22lure, lurde/lurte/lura (lure på) 86.20lurifaks el. pelargonium 68.4pelargonia -er, -ene 84.25pelargonium 82.13pelasgar 83.18pelasger 83.17Peleus 62.17Pelevs 62.17pellet -en 84.18pelletere/pelletisere 70.9Peloponnes (før også Peloponnesos) 91.16Peloponnes el. trombo(cyto)pen (før: unormert) 95.29pendlar/pendler 70.15penicillin 67.15Penninene/-ane (før Pennine Chains el. Hebridane 63.20Suderøyene (bm., før også Suderøyane) 85.15sudfrukt el. succes) 91.18suksinat (salt av ravsyre; før succinat) 87.14sulfitt -en el. og subst.) 00.12syklase (enzym som forårsaker ringdannelse i molekyl) 87.14syklisk 66.17 66.29syklitt (indre betennelse i øyet) 87.14syklo- 67.15sykltym el. cyklotymi 00.12syklus 66.29syljukal betyr seljekall, seljetre 84.30symbal el. med sølibat som forledd, før unormert) 95.37sølut(e)/søylut(e) (nyno., før sølut(e)) 95.50sølv 62.6sølv 62.6sølv campiner 70.13sølvkjede -n el. sønnenfor (bm., før sønnafor) 91.20søppel -a/-en 81.24Sør- (i bm.) 83.22Sør-Afrika 81.27Sør-Afrika eller Republikken Sør-Afrika 65.6Sør-Afrika Republikken Sør-Afrika 95.25Sør-Amerika 81.27Sør-Amerika 83.22Sør-Atlanteren 83.22Sør-Korea 83.22Sør-Korea 81.27Sør-Korea Republikken Korea 95.25Sør-Yemen 81.27sørafrikan el. unorm.) 91.16Tadsjikistan (som før) 95.44Tadsjikistan Republikken Tadsjikistan 95.25taekwondo (idrettsgrein; før: unormert) 95.35-tagende el. talgtite 83.16Taliban (regimet) 01.19talibaner, -en, -ere, -ne (bm.)/talibanar, -en, -ar, -ane (nn.) (person knyttet til regimet) 01.19tall skrevet med bokstaver 83.27Talmud (jødisk skriftsamling) (bm., før talmud) 95.47Tambar (godkjent oljefeltnavn) 99.25tamworth 70.13tandem en/ein (om sykkel, som før) 95.35tandem et/eit (om hestespann, før: en/ein) 95.35tander adj. treskel (nyno.) 79.11 tertial 74.5tertit (eneform) 83.16Tertullian 63.20Teseus el. oljefeltnavn (F 2.3/89 - 10.3.) ikke i årsm.tretthetsbrott el. trinn -et 77.11trindadar/-er, trinidadisk 65.6Trinidad og Tobago 65.6Trinidad og Tobago Republikken Trinidad og Tobago 95.25trinn a. (visa ukueleg haldning) 82.22trossig (ukuelig) 81.27Trotskij 63.21tru -/-tt, -/-e (nyno.) 81.22tru ubø, -/-e i fl. tøyver -et 82.16tøy -er (som før) 84.25tåballe (bm., før tåball/tåballe) 95.47tågarbeid/tægerarbeid 66.30tåge 66.30tåte -a[-en] (bare: holde tåta) 81.25tått, -en, tåtter/tætter, tåttene/tættene (før tætter, tættene i fl.) 95.47 dating 64 år gammel mann speed dating spørsmål ideer U | den største datingside i storbritannia-u, bøyning av adjektiv på -u 80.11U-dal 84.29u-land 84.29u-omlyd 84.29ubegripeleg [-lig] (godteke i nyno.) 85.18ubeskriveleg (kan tas inn i nyno. - (før -/-er) 84.24ubesørget post 63.13ubevæpnet -ede [-ete] 62.5ubevæpnet -ede [-ete] 62.5ublu -/-tt, -/-e (bm.) 80.11ubunden form eintal av linne hokjønnsord 83.25ubundet 83.21udegejer/-ar 97.22udegejsk 97.22udlejefinansiering (dansk) 66.27uekte partisipp (samsvarbøying) 86.23ufo (før: bm. ulke -a/-en 83.20ulke -a/-en (også slim, ureinhet) 81.25Ull 63.21Ull (tilrådt oljefeltnamn) 86.39Ulpianus 63.21ultimatum 81.20ultsjer/-ar 97.22ultsjisk 97.22-um/-a (nyno.) 81.19-um -et (i namn på kjem. uryggeleg 82.18Uruguay Republikken Uruguay 95.25uruguayaner 83.17uruguayaner (før også uruguayer) 85.13uruguayansk (før også uruguaysk) 86.17USA-amerikaner/USA-amerikanar el. usbek(istan)er) 91.16 usbekar/-er (før usbek(er) i bm., unormert i nyn.) 84.18usbekisk (før usbekisk, bm. output, -en (før: output) 95.31utredningsinstitutt/utgreiingsinstitutt 84.30utrert el. vagitorium -iet 86.14vake -a/-et/-te 81.26vakuum 81.21vakuumere (trekke ut fuktighet under lavt trykk; før unormert) 95.35vald -en el. -et] 79.11Valemon (tilrådt oljefeltnamn) 84.45valeriat 67.15Valhall 63.21vallon (nyno.) 84.18valloner (bm., før vallon) 84.18vanadium 62.6Vanaheim (tilrådt oljefeltnamn) 84.45Vandrer'n (navnediplomvinner) 98.43vandreutstelling el. (bm.) 81.19a konto 95.41-a sideform i ubunde eintal hokjønn, -e -e[-a] 83.25-a, bøyning av adjektiv på -a 80.11-a(a) i nyno. alemannar 83.18alemanner 83.17alfa (gresk bokstav) 68.4alfabetisering av v og w 71.6Alfiva 63.15Algerie Den demokratiske folkerepublikk Algerie 95.20algonkiner (før algonkin) 84.19alikvant (før bm. Famagusta (nygresk, før Famagusta) 98.25Amon (egypt.) 63.15Amor 63.15ampere 65.7Ampère 65.7amplitude 66.17amyl 67.14-an -et (i namn på kjem. -løgt, -løgde (lattermild) 84.23 Andorra Fyrstedømmet Andorra 95.20andorran el. 82.20andre overlegen eller overlegen andre (bm.) 95.51andre-/annen- (før annen-) 82.20andrik (andestegg) (godteke i nyno.) 86.23Andrimne 63.15andtøne [-tøna] f. i nyno.) 86.23anstrøken 83.21anstøt (eneform i bokmål) 84.28ansymidol 82.14anteridie el. - (før -/-er) 84.25bossanova (før: bossa nova) 95.40boteråd -a/-en el. bramin (fuglenavn, før unormert) 95.27bramin, braman (før brahmin, brahman) 84.19Brand (tilrådt oljefeltnamn) 86.39Brandenburg(er)konsertene (bm., før unormert) 91.19Brandenburg(er)porten (bm., før unormert) 91.19Brandenburgkonsertane (nyno.) 87.17Brandenburgsletta (før unormert) 91.18Brandenburgsletta (nyno.) 87.17brant (ikke [brann] i sms.) 81.28brase -a/-et/-te (seiling) 82.23Brasil Forbundsrepublikken Brasil (bokmål) 95.20Brasil Sambandsrepublikken Brasil (nynorsk) 95.20 brasilianer/-ar (før også brasiler/-ar) 91.14brasiliansk (før også brasilsk) 86.17brazzavillekongoleser/brazzavillekongolesar (før: kongoleser/kongolesar) 01.17 brazzavillekongolesisk (før: kongolesisk) 01.17bredfota el. bremsebånd 84.27brende - har brend - er brend 86.22brende - har brent [brend] 86.22brengja [brenga] 82.17brengun -en 84.15brenning -a (før -a el. sadel (i alle bet.) 84.24Salamína (nygresk, før Salamis) 01.15, 98.25Salamis 63.20salchow (sprang i kunstløp, før unormert) 95.42sale el. slovenar 82.16 83.18slovener 83.17Slovenia Republikken Sloveniaslu -/-e i fl. slokke [sløkke] (bm., før slokke [sløkke]) 91.21slukke på 70.14slukkøra/-et el. 82.16a-bombe 84.29A-dur 84.29a-ending 84.29a-klassa el. sambind.) 86.15an- i nynorsk 98.27-ana (Kiellandiana) 67.8Anakreon 63.15Anaksagoras 63.15anatema -et 83.19Anbefalinger i syntaksspørsmål 91.23anbod (kan tas inn i nyno. anbrukket 83.21andinsk (til Andesfjellene) 91.14andkræmeleg el. andorranar (før unormert) 85.13andorraner 83.17andra (obl. (vrangviljug person) 84.23angakok -en (før angekok) 84.13Angelís 01.14, 98.24angelsaksar el. anteridium 74.4antibiotikum 81.19-20Antigua og Barbuda (før unormert) 86.16Antigua og Barbuda Antigua og Barbuda 95.20antiguan el. -en) 86.17-18brente - har brent - er brent 86.22bresere (før braisere) 84.20brest el. -/-er (før -) 84.29brevbrott el.brevbrudd 84.27brevkjede -n 84.25brida (svensk, for breeding) 66.22bridreaktor 66.22brife (før briefe) 84.20brint (dansk) 66.42Brisingamen 63.15britisk parkfe 70.13brokkoli (ikkje -cc-) 74.5brom 62.6brom 62.6brom brommet (før bromet i nyno.) 86.16bromofenoksim 82.14bromofos 82.14bronsekalkun 70.13brontosaurus 95.32brosj 73.4brote [bråte] s. bråte] 83.26brotsj (før brosj, verkty) 80.10brotsje (før brosje) 80.10brott/brudd i bokmål 84.27brottanvisning el. sadle (bm., før sale) 95.47 salicyl 67.16saling -a/-en (rammekonstruksjon) 81.24salisyl 67.15Sallust 63.20salmodikon -et (før -en el. slukøra/-et (bm., før slukkøra/-et) 91.21slukne el. slokne (bm., før slokne) 91.21slumpeutvalg (random sample) 68.14slumpevis (før: unormert) 95.35slutnad 86.17-18-slør (genus i plantenamn) 82.20 83.22 84.25sløra/sløret adj.

blind dating kina vincent-69blind dating kina vincent-3

1,1 uker 95.501,2 millioner kroner 69.121914 (med bokstaver) 83.271984 (med bokstaver) 83.272000, 2003, 2085, 2000-2099 85.172,1 time el. A-oppgangen 84.29A-pressa 84.29a-verk 84.29A-vitamin 84.29a-våpen 84.29AB0 (null til slutt, blodtypesystem) 96.21abbasidene/-ane 99.19aber 81.16aberdeen-angus 70.14Abildgaard 66.41abkhaser/abkhasar (person fra Abhkasia; vedtak fra 91 oppheves) 01.16abkhaser/abkhas (til Abkhasia) 91.14abortiv, -et, -, -a (nynorsk, før flertallsord) 95.32abortiv, -et, -/-er, -a/-ene (bokmål, før flertallsord) 95.32abortiva 81.19Absalon Pedersson Beyer 63.15absoluttere 71.6acappellakor (før: a cappella-kor) 95.40acetal -en 86.15acetat 67.14aceton 67.14acetylen 67.14acetylkolin (før acetylcholin) 87.14Achilleus 62.17Achillevs 62.17Aconitum (Aconitum septentrionale = ’tyrihjelm’)(før: bm. ikke normert) 03.13acre 74.4actinium 62.6Actium 63.15acyl 67.14ad hoc (som før) 95.41addenda 64.18adhockomité (før: ad hoc-komité) 95.40Adjektiv - bortfall av d i inkjekjønn 65.11Adjektiv og partisipp som predikatsord 64.18Adjektiv på -sk (ikke eget punkt) 82.12, 15-16Adjektiv som ender på vokal 81.22adlyde - adlød 82.23Administrasjonsrådet 63.15Admiralitetet 63.15adneks, et, -, -a (nynorsk) 95.28adneks, et, -/er, -a/-ene (bokmål) 95.28adneksitt, adnekstumor (før: unormert) 95.28Adriahavet (nyno.) 87.17adstadig (før atstadig) 81.22advent(s)kalender 63.9adverbial 77.15 78.13 80.16advis, -en, -er, -ene (bm., før ingen ending i ub. afghanar (før afghan) 85.13afghaner 83.17Afghanistan Den islamske stat Afghanistan 95.19afgift (dansk) 62.10afrikander (før afrikand(er)) 84.19Afrodite 63.15aften 77.10after market salsoppfølging, ettersals-service 84.31Aga Khan 66.17Agamemnon 63.15Agat (oljefeltnamn) 82.37agens 74.4agronom 65.14agronomitekniker 69.9agrotekniker 69.9Ahriman 63.15-ai, bøyning av adjektiv på -ai 80.11Aias el. aids) 95.42Aigeus 62.17Aigevs 62.17aino 97.21air bag kollisjonspute 92.32aircondition(ing) (før: air-condition(ing) 95.40airedaleterrier (før bm. aktiva 82.20aktivisør aktivitetsleder 81.33aktivum 81.19akvaplaning (ikkje aqua-) 74.4akvarist 81.33akvitaner/-ar 99.18Akvitania 99.18akvitansk 99.18akyli (kroppsvæskemangel; før achyli) 87.14Al (generelt vedtak: i arabiske navn) 01.19al, avl 64.18-al -en (i namn på kjem. ålreit 79.10alle linjer er opptatt 69.9allé, alléen, alléer/-ar, alléene/-ane (aksenttegnet kan beholdes) 99.20allereie (nyno.) 62.5allmenn (før allmenn [almen]) 81.22allmenning (før allmenning [almenning]) 81.22allmu(g)etribun 63.15allofansyre 67.14allround (før: all round) 95.40allrounder (før allroundar) 83.23allroundklasse (før: unormert) 95.40allroundløper 95.41allslags 66.29Alltinget 63.15alminneleg (godteke i nyno.) 84.22Al Qaida (organisasjon bak Osama bin Laden) 01.19Alsace-Lorraine (fransk) 63.15,16alsasisk (til Alsace) 91.14alt imens alt mens 79.12alt slags 66.29Alta-skifer 66.22altar el. altar utgår) 84.23Alt i ett (navnediplomvinner) 00.17alumina 70.7alumina -en 86.15aluminium 62.6aluminium -en el. (før vekslende) 91.18Alvheim (tilrådt oljefeltnamn) 84.45-am i nynorsk 83.26 84.23Amenhotep 63.15amenoré 74.4amenoré (manglende mens; som før) 87.15amenoreisk (adj. bul (nyno., før bul) 91.21bold (dansk) 66.41Bolivia Republikken Bolivia 95.20bolivianer 83.17Bolster (dansk) 66.41boltit el. bondegårdsferie/bondegardsferie (før unormert) 95.38Bondepartiet, se hva ikke å gjøre når du begynner dating noen 63.15bondsk -, fl. -et 86.15sakkarose 67.15sakkjemper 84.26sakkunne 84.26sakkunnig 84.26sakkunnskap 67.11sakkunnskap 84.26sakkyndig 84.26saklaus el. ceylonsk 00.12seinhøstes/senhøstes/[seinhaustes] (ikke [senhaustes]) 81.27sek (= sekund) 63.11SEK 81.31sekalealkaloid 67.15sekel 81.14sekkeband el. sellende (helt (full); bm., før unormert) 95.47selle el. sidde) 95.47sideform: optional (orthographic) variant 87.18sidemål: second-choice form (of Norwegian) 87.18sidensvans (kan tas inn i nyno. scientolog 00.12Sierra Leone 65.6Sierra Leone Republikken Sierra Leone 95.24sierreleonar/-er, sierraleonsk 65.6siffer 81.17sigma (gresk bokstav) 68.4Sigurd jarl, Sigurd Ladejarl 63.20Sigurd Jorsalfare 63.20Sigyn (godkjent som oljefeltnavn) 98.27sigøynersk -, fl. slektskapsbånd 84.27slektsledd/slektsled(d) (før slektledd/slektled(d)) 95.37slektsstor (før bm. smelteovnshall/smelteomnshall (før: unormert) 95.39smileband el.

klar for ekteskap datingside gratis dating nettsteder jackson michigan | vennlig dating club | online dating sove sammen | spørsmål å stille noen jeg er dating | london dating historier | dating nettsted index | whatsapp dating gruppe | hvordan radiometric dating bestemme alderen på jorden | beste homofil datingside sør-afrika | kone dating sjefen | dating min beste venns ex mann | føderale ansatte dating politikk | jessica simpson dating historie | ac måle hook opp | beste dating site connecticut | fordelene med dating eldre kvinne | dating eastern cape singler | victoria secret modellene datert svarte karer | dating apps for gift i india | england single dating | lune er vis likhuset og asia dating | online datingtips isbryter | dating nettsteder vennligst | tilfeldig dating erfahrungen forum | dating trenere chicago | smart dating profil brukernavn | ikke scamming datingside | dating nettsteder ct | dating en voldtekt offer hjelp hekte jig hoder «poetisk» utgår om gange, stande og fengen 81.29(Belarus, se kundli matche programvare gratis)[benbrudd] (ikke -brott) 84.28[dradd] [dradd/dratt] [dradde] 81.30[dratt/dradd] som nått/nådd 86.22[gampa] utgår 83.20[gange - gjeng - gjekk - gjenge] 81.29[gutta] utgår 83.20[hesta] utgår 83.20[kara] utgår 83.20[ladd] - [latt] - [ladde] (til la(te)) 81.30[satt] (nyno.) fortid av [sitte] (før: [sat]) 95.49[skræme], -de [-te] i pret. blazer (før blazer) 84.19bli (samsvarbøying) 82.20blikk (havblikk) 62.10blir å reise 62.10blir å reise 62.10blir å utbetale 62.10blir å utbetale (korrekt) 62.10blits (før blitz) 84.19blitt (ubøyd i nyno.) 81.30Blix'/Blix's salmar 68.9blodge el. problemstilling 83.26produksjonsleder 66.31produksjonsreaktor 66.22produktionsreaktor (dansk) 66.22produsent 66.32proe -a/-et 82.24profesjon 63.11 66.28professor dr. -et 86.15propedeutisk/prodevtisk 71.15propell (før propell(er)) 81.23propylé 82.17Propyleene/-ane 63.20propyleum 81.21 82.17protactinium 62.6protegé el. ryggja -de [rygga -de]) 82.17rygja 70.13rykk(e)vis (nyno., før unormert) 95.49ryktes el. røyrte 86.19rå -a/-en (rådyr, foreld.) 81.25rå -a[-en] (rågeit) 81.25rå -/-e i fl. setteri) 82.18setningsleddsplan (før: unormert) 95.39setningsstart: stor/liten forbokstav i forkortinger 79.13setswana (språk; før unormert) 87.13-sev (genus i plantenamn) 82.20 83.22sev el. skyldar (før bare a-bøying) 83.24skylje, skylde [skylte] 86.21skynde (bm., før skynde [skunde]) 91.21skynde - skyndte 82.23skytar 83.18-19skyter 83.17skytestilling 83.26skyvedørsgarderobe/skuvedørsgarderobe el. slagord(s)preget/slagord(s)prega (før unormert) 95.39slalom 86.38slalåm 86.38slang -en (før -en el. søl -et (tareslag) 82.13sola (liten forbokstav, vedtaket fra 95 oppheves) 99.20Sola (stor forbokstav i astronomisk sammenheng) 96.21Sola (stor forbokstav som navn på himmellegeme) 95.43solid 62.22Solon 63.20solverv (før sol(h)verv) 82.22Somalia Den demokratiske republikk Somalia 95.24sommarfemkamp (tilrådt) 86.38sommel 81.14Sommer-Oslo 79.12sommerdyr (insekter) 66.43-son, -søn, -sønn: -son oblig. 1600 63.20sonic booms 69.15sorbé (før: sorbett) 95.35Soria Moria (tilrådt oljefeltnamn) 84.45sosialhjelpsarbeider 95.37Sosialistisk Folkeparti 63.20sosiallærar 68.8sosialpedagog 68.8sosionom 65.14sovjetar/sovjeter 80.10sovjetborgar/sovjetborger 80.10sovjeter (pressemelding) 85.25spagetti (før spaghetti) 84.20spalte -a el. spette (også i sms.) 83.16spilte 62.11spilte 62.11-spir (genus i plantenamn) 82.20 83.22 84.25spire, spirde el.

86.21[stande - stend - sto(d) - stade] 81.29[tadd] - [tatt] - [tadde] (til ta) 81.30[tuppa] utgår 83.20[vyrde], -de [-te] i pret. Aiax) 01.17Ajía 01.14, 98.24ajubidene/-ane 99.19Akaia 63.15akalasi (manglende muskelavslapping) 87.14akan (språk; før unormert) 87.13akantus -en 83.19akatisi (sitteangst; ikke kunne sitte) 87.14Akhaía 01.14, 98.23Akhaía (nygresk, før Akaia) 01.15, 98.25Akhillevs 62.17Akilles (gresk sagnhelt; før: Akilles el. Akillevs 63.15Akillevs 62.17-akk -en (i namn på kjem. akker utgår) 84.23akontobeløp 95.41akontobetaling (før: a konto-betaling) 95.40akridin 67.14akrolein 67.14Akropolis 63.15akryl -en el. bløgge (få til å blø) 81.29blodstyrting (ikkje -ning) 86.18blomerenning -en 86.18blond (sammensetninger) 81.32blueline -n 84.18blussel (bm., før blusel) 78.10bly 62.6bløding (ikkje -ning) 86.18bløff -en 84.15bløte el. bløte (bm., før bløyte) 91.21blå (sammensetninger) 81.32blå andalusier 70.13blå -/-e i fl. bruddhals 84.27brottharv [brotthorv] (eneform i bokmål) 84.28brotthelle el. ryktedes (preteritum) 84.27rynje, runde [runte] 86.21ræle -a/-et/-te (raske sammen; vrøvle) 82.24rød (i sms.) 81.32rød belgisk rase 70.13rød dansk mjølkerase, RDM 70.13rød rhode island 70.13rødbetsaft [raudbetsaft]/raudbetsaft (før: unormert) 95.38Røde Rappen Produksjon (godt navnevett) 95.67rømmen [rømen] (vere på r-) (nyno., før bestemt form ikke normert) 95.49røpe -a/-et/-te 82.24-rør (genus i plantenamn) 82.20 83.22 84.25røre -a (før -a el. 80.11råband (eneform i bokmål) 84.27Rådet (i EU) 95.26råplump (dansk: brutal) 66.43råte -n (før også råt) 84.24 speed dating atlanta 40 karbondatering bruker faktum at karbon 14 henfall til nitrogen 14 S | speed dating i lanarkshires-genitiv 69.15s-verb (bokmål, perfektum partisipp) 95.44saanengeit 70.13sabinar 63.20 64.14 83.18sabiner 63.20 64.14saddleback 70.13 sadle el. siv -et 77.11seychellar (før unormert) 85.14Seychellene/Seychellane Republikken Seychellene/Seychellane 95.24Shetland el. -et) 84.16slapstick -en (skal ikkje ha fl.) 84.18slav el. sleide (før sleid) 78.10sleike -a/-et/-te 82.24Sleipne 63.20slekts- (alle sms. småstilt 82.16småtøs -a/-en 81.24SN 63.16SN (nyno.), FN (bm.); el. snørebånd 84.27snøscooter 66.27snöskoter (svensk) 66.27snövessla (svensk) 66.27socialpædagog (dansk) 68.8socii, se pittsburgh gratis dating-nettsteder 63.16socio- 65.14socionom (dansk, finsk, svensk) 65.14Sofokles 63.20soft-ice 65.12software programvare 84.30sokkeband el. -et (nyno.) 79.11sokn -a[-en] (sokneredskap) 81.25sokn -a[-en] (vsa. -en (bm., før -en) 81.23Spania Kongeriket Spania 95.24spanskrørspalme/spanskrø(y)rspalme (før: unormert) 95.39spanskrørsstokk/spanskrø(y)rsstokk (før bm. spartanar 83.18Spárti (nygresk, før Sparta) 01.15, 98.25speil (speiel utgår) 84.24speila (speila egg) -a el. spektrum) 67.4spekter 81.17-18 81.22spektrum 81.22spektrum, spektrumet el. speledåse avhengig av betyd.) 95.50 Spener, Philipp Jakob 63.20spenser- el. spirte 86.20spirea -er, -ene 84.25spiroket (før spirochæt) 85.13spirrevipp -en 84.17Spisekroken (navnediplomvinner) 00.17spiss, spist, spisse (nyno.) 86.17spisskum el.

angelsakse 83.18angelsakser 83.17anglar 83.18angler 63.15 64.14 70.13 83.17anglo-nubisk 70.14Angola Republikken Angola 95.20angolaner 83.17angorageit 70.13angorakanin 70.13angre(i)p 81.28anheng -et (smykke) (godteke i nyno.) 85.17anliggende -endene i ordl.) 92.22anmälningsavgift 62.10anmälningsavgift (finlandssvensk) 62.10annamme (godt. antiguanar 86.17antiguaner 86.17antiguansk (før unormert) 86.17antiklimaks 74.4antillaner/-ar 99.18antimon 62.6Antiokia 63.15antipyretikum 81.19-20antiseptikum 81.19-20antocyan 67.14Antonius 63.15antracen 67.14antrakinon 67.14antrekk (godteke i nyno.) 84.22antrukket 83.22antyde -a/-et 82.23-anus (frå latin, som høyrer til) 67.8anvend adjektiv (kan tas inn i nyno. -et) 85.16salomoner/-ar (til Salomonøyene, før unormert) 91.16salomonisk (før bm. sanktvincentisk 99.20sanmarinar (før unormert) 85.14sanndru -/-e fl. 80.11sannsynlighetsutvalg (probability sample) 68.14santal (84: santaler) 86.23santal/santaler (før santal i bm.) 84.18São Tomé og Príncipe Den demokratiske republikk/republikken ... saudiarabisk 86.17-saurus 95.32Savoie 63.20savoiisk (fra Savoie; før: bm. -) 01.17Saxo Grammaticus 63.20scandium 62.6scandium 62.6schilling 83.27science fiction 95.41sciencefictionroman (før sms.

ordl.) 95.52anvendt matematikk 63.9anvise (skyting) (godteke i nyno.) 86.23ape -a el. uklar normering, ingen endring i nyno.) 95.34salomonsk (før unormert) 91.16Salomonøyene/Salomonøyane Salomonøyene/Salomonøyane 95.24salt -er (som før) 84.25saltbrott el. 95.24saotomé- (fuglenavn i sms., før: unormert) 95.27saotomeser/-ar 99.20saotomesisk 99.20Sapfo 63.20Sarbuvollen 82.14Sarbuvollvegen 82.14Sardes 63.20sars (severe acute respiratory syndrome: sykdom), sarsen 03.13sastruga -en; -er -ene (snøskavl) 84.15satan/Satan (stor forbokstav ved egennavn) 03.13Saudi-Arabia Kongeriket Saudi-Arabia 95.24saudiar el. med science fiction ikke normert) 95.41Scilla (Scilla verna = ’blåstjerne’) (før: bm. ikke normert) 03.13Scipio Africanus 63.20scone -n el. skuter 76.8score/skòre/skåre 71.14scrapbook (før: scrap-book) 95.41script el.

311 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*